Maraton Zumby

Chciałbym zaprosić wszystkich chętnych z Poznania i okolic, na Charytatywny Maraton Zumby, którego celem jest zbiórka na leczenie dwunastoletniej Zosi, koleżanki z klasy mojego starszego synka.

 

zosia 

Zosia uczęszcza do szkoły sportowej, gdzie trenuje pływanie z wieloma sukcesami. Niestety niedawno zachorowała na sarcomię – niezwykle groźny, nowotwór złośliwy tkanek miękkich. Leczenie w takich wypadkach jest niestety długie i cholernie kosztowne. Mała ma jednak w sobie tyle woli walki i taką determinację, iż jestem przekonany, że jej się uda i że spełni się jej największe marzenie (ku naszej uciesze), by stanąć na podium Igrzysk Olimpijskich.

Teraz możemy przybliżyć ją, i nas, choć trochę do realizacji tych planów.

Każde wsparcie, nawet najdrobniejszą kwotą, jest w tej walce bardzo, ale to bardzo pomocne.
Dochód z imprezy w całości zostanie przekazany na leczenie Zosi.

Czy ja wezmę udział? Cóż, mam jedynie mgliste pojęcie czym zumba jest, więc… oczywiście że tak! 

Termin:  Dzisiaj (!) tj. 15.03.2015r. w godz  od 16.00 do 19.00.
Miejsce:  Hala sportowa KS Posnania, ul. Słowiańska 78, oczywiście w Poznaniu.
Wejście: Cegiełka/wpłata 30zł na miejscu.

Do zobaczenia na miejscu!
Nagato


Regulamin Maratonu:
1. Wstęp na charytatywny maraton wiąże się ze zbiórką publiczną.
2. W wydarzeniu może uczestniczyć osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoba niepełnoletnia może uczestniczyć w maratonie za pisemną zgodą opiekuna prawnego. Osoba poniżej 15 roku życia może uczestniczyć w wydarzeniu pod opieką i na odpowiedzialność opiekuna prawnego.
3. Osoby uczestniczące w wydarzeniu zobowiązane są do dostosowania intensywności i rodzaju ćwiczeń do swojego stanu zdrowia i samopoczucia.
4. Członkiem wydarzenia zostaje osoba, która jest dobrego stanu zdrowia i nie cierpi na żadne choroby utrudniające wykonywanie ćwiczeń.
5. Osoba biorąca udział w wydarzeniu oświadcza, iż nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania przez nią ćwiczeń fizycznych i uczestniczy w wydarzeniu na własną odpowiedzialność. W przypadku urazów, kontuzji czy innych problemów zdrowotnych oraz ciąży, należy przynieść zgodę lekarza na wykonywanie ćwiczeń fizycznych.
6. Organizator wydarzenia nie ponosi odpowiedzialności za pogorszenie stanu zdrowia osoby uczestniczącej w zajęciach wywołanego nadmiernymi obciążeniami w trakcie ćwiczeń. Osoby uczestniczące w wydarzeniu zobowiązane są do dostosowania intensywności i rodzaju ćwiczeń do swojego stanu zdrowia i aktualnej kondycji fizycznej.
7. Osoba korzysta z zajęć na własną odpowiedzialność i nie może zgłaszać pod adresem Organizatora żadnych roszczeń z tytułu uszkodzenia ciała lub utraty czy pogorszenia stanu zdrowia w związku z korzystaniem z usług Organizatora.
8. Podczas wydarzenia obowiązuje zakaz palenia tytoniu, spożywania i wnoszenia alkoholu i narkotyków, przychodzenia w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem narkotyków.
9. Organizator wydarzenia nie odpowiada za rzeczy pozostawione na terenie, gdzie odbywa się wydarzenie (w tym również w szatni).
10. Użytkowanie sal, pomieszczeń sanitarnych powinno być zgodne z ich przeznaczeniem. Uczestnicy wydarzenia zobowiązani są do zachowania porządku w udostępnionych pomieszczeniach.
11. Zniszczenie mienia w salach udostępnionych do odbycia się wydarzenia spowoduje obciążenie kosztami oraz odpowiedzialnością prawno- karną.
12. Organizator zastrzega sobie prawo do rejestracji foto i video przebiegu wydarzenia na potrzeby dokumentacji, promocji, relacji wydarzenia. Uczestnik wydarzenia wyraża zgodę na nieodpłatną publikację wizerunku w materiałach promocyjnych (telewizja, prasa, internet, materiały reklamowe).
13. Podczas wydarzenia obowiązuje zakaz rejestrowania zapisów wideo. Wyjątki mogą stanowić przedstawiciele mediów sprawujących patronat nad imprezą oraz osoby wskazane przez organizatora.
14.Uczestnicy Maratonu zobowiązani są do zmiany obuwia na obuwie sportowe przeznaczone do ćwiczeń jak również odzieży na odzież sportową.
15. Każdy z uczestników Maratonu Zumba Fitness zobowiązany jest do zapewnienia sobie we własnym zakresie napojów i uzupełnianie płynów w trakcie maratonu.
16. Wpisując się na listę przy wejściu uczestnik deklaruje, iż zapoznał się z treścią powyższego regulaminu i akceptuje warunki w nim zawarte

  • Skuba

    Luboń to też okolice? 😉
    Będę!